Kanalizacja sanitarna

Ścieki powstające w gospodarstwach domowych muszą przebyć długą drogę, zanim trafią do oczyszczalni. Kanalizacja sanitarna pozwala na ich szczelny transport, niezagrażający środowisku naturalnemu. Dobrze przemyślana i wykonana gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.

Właściciele działek, w których pobliżu przebiega sieć kanalizacyjna, mają obowiązek przyłączenia do niej swojej nieruchomości. I w tym przypadku zespół Kazbud świadczy fachową pomoc. Oferujemy budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych dla klientów indywidualnych, właścicieli firm oraz Urzędów Miast i Gmin. Dysponujemy doskonale wyposażonym zapleczem technicznym pozwalającym na kompleksową realizację zleceń.

Podejmujemy się budowy sieci kanalizacji sanitarnych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zachowaniem najwyższej staranności. Wykonanie prac przez naszą firmę zapewnia długą żywotność całej instalacji oraz jej bezawaryjne działanie.

 

kanalizacja sanitarna

Dlaczego kanalizacja sanitarna jest dobrym rozwiązaniem?

Każdego dnia jedna osoba produkuje średnio od 150 do 200 litrów ścieków bytowo-gospodarczych, do których zalicza się odpływy z kuchni, łazienki oraz toalety. W przypadku nieprawidłowej gospodarki ściekowej ilość wytwarzanych nieczystości mogłaby poważnie zagrozić zdrowiu ludzi, a także całemu ekosystemowi.

Kanalizacja sanitarna jest obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska, a także komfortu i wygody wszystkich jej użytkowników. Przyłączenie nieruchomości do sieci miejskiej przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia gleb oraz wód gruntowych i powierzchniowych, a ponadto:

  • wyklucza koszty związane z opróżnianiem szamb,
  • nie przepuszcza nieprzyjemnych zapachów,
  • podnosi wartość nieruchomości.

Warto również podkreślić, że kanalizacja sanitarna jest rozwiązaniem niemal bezobsługowym. Ścieki odprowadzane są bowiem bez ingerencji właścicieli. Wyłącznie od czasu do czasu może ona wymagać udrożnienia przewodów, a w przypadku kanalizacji ciśnieniowej – przeprowadzania przeglądów pomp.