Roboty ziemne

Roboty ziemne stanowią zespół działań mających na celu odpowiednie ukształtowanie terenu i przygotowanie gruntu pod inwestycję. To ich wykonanie daje podstawę do rozpoczęcia prac na budowie, a także warunkuje prawidłową realizację projektu. Nie ma zatem wątpliwości, że tego rodzaju roboty powinny być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowaną firmę.

W Kazbud mamy doświadczenie, sprzęt oraz pracowników gwarantujących prawidłową realizację robót ziemnych. Elastycznie dostosowujemy się do wymagań inwestorów, wykonując prace zawsze zgodnie z projektem. Warto również podkreślić, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Zlecenia, które są zbyt trudne dla konkurencji, my traktujemy jako wyzwania.

 

wyrównanie drogi

Rodzaje prac ziemnych świadczonych przez Kazbud

W Kazbud jesteśmy doskonale przygotowani do realizacji wszelkiego rodzaju prac ziemnych. Z powodzeniem podejmujemy się wykonania robót podstawowych, wykończeniowych i porządkowych na rzecz firm i instytucji publicznych. Świadczone przez nas usługi obejmują między innymi:

  • wykonanie wykopówi przekopów,
  • zagęszczenia i wymiany gruntu,
  • utwardzanie terenu,
  • niwelacje terenu,
  • korytowanie i plantowanie terenu,
  • wykonanie zasypki fundamentów.

Do wykonania powierzonych nam zleceń podchodzimy zawsze z pełnym zaangażowaniem. Klientów traktujemy jako partnerów biznesowych, dając im gwarancję terminowej realizacji oraz sprawnej komunikacji z całym zespołem Kazbud. Nasze usługi w szczególności doceniane są przez firmy, którym zależy na precyzyjnym i bezproblemowym wykonaniu prac.